En samskapande levande rollspelskampanj om krossad verklighet och kampen för att finna ny mening bland skärvorna. En berättelse om existentiell skräck och sökandet efter djupare kunskap.

I ett samhälle likt dagens Sverige försvinner 30 personer spårlöst. Ett år senare hittas några av dem döda, men flertalet återfinns aldrig. Alla hade drabbats av en sjuklig besatthet av något smalt ämne, av att ta reda på någonting de kände inte stämde, av att försöka lösa den skavande känslan av att inte passa in och att livet egentligen är meningslöst.

välkommen

Kunskapens väktare är en lajvkampanj som spelas i Stockholm under hösten 2019 och våren 2020. Under 4 avsnitt utspridda över ett halvår kommer vi spela människor som sakta tappar greppet om sin verklighet, kämpar mot övermäktiga motståndare och gemensamt förändras av sitt utanförskap.

Kampanjen pågår i realtid och kommer att ge möjlighet till spel utanför de gemensamma avsnitten. Deltagarna uppmuntras till medskapande.

Både kampanjroller och gästroller kommer att erbjudas.

Anmälan öppnar 25 augusti och stänger 8 september.

i korthet

Ett ständigt pågående drama med en stark berättelse som skapas av spelare och spelledning i samarbete.

En metaberättelse som utmanar din rolls uppfattning av verkligheten och tvingar ner den i sprickorna mellan det förklarliga och det oförklarliga.

Ett färdigskrivet rollkoncept med en berättelse och en personlig saga om vad som händer med människan när världen hon trodde var sann sviker henne.

En personlig resa ner i tvivel, galenskap och fruktan där kampen att klamra sig fast vid blotta skärvor av insikt blir desperat livsviktig.

Ett nära och långsiktigt spel på relationer med svek, tröst, hopplöshet och kärlek.

Ett spel som ger konsekvenser och där varje val har sitt pris.

Om du vill ha regelbundna uppdateringar och information om kampanjen, anmäl din email nedan.

Jag tror vi alla har känt det någon gång, den där känslan av att inte vara ensam. Ett pirr i nacken som om man vore iakttagen. Fladdret i ljuskäglan från dörren, som om någon just passerat förbi där utanför. En glimt av något i spegeln som gör att man vänder sig om med hjärtat i halsgropen för att se vem som står där bakom en…

Vision och Tematik

Kunskapens Väktare är ett lajv om att falla genom sprickorna mellan det förklarliga och det oförklarliga. En resa in i det okända, kanske mot upplysning. Om valet att kämpa för att skrapa fram kunskap och sanning i en värld som ständigt försöker väva in en i lögner. Våra hjärnor är lata och letar efter enkla utvägar, efter att passa in händelser i lättförståeliga fack, att generalisera. Genom att skapa konsensus och gemensam förståelse blir livet enklare och vi får en mer harmonisk tillvaro. Trots detta så nöjer sig inte alla med enkla förklaringar. Vissa upplever att någonting skaver och ger sig ut för att hitta de pusselbitar så många andra bekvämt ignorerar. Vilka är dessa Kunskapens Väktare, och vad är det egentligen de vaktar?

De flesta gånger så finns där inget att jaga upp sig över. Världen är enkel och vi är dess krona. Det vi nyss trodde oss se eller uppleva går enkelt att bortförklara. Inte minst som en övertrött hjärna, fylld till bristningsgränsen av dagens stress och intryck, lätt spelar oss sina spratt. Pulsen sjunker tillbaka till normalt tempo och man kan i lugn och ro fortsätta med det man höll på med. Lyckligt ovetandes.

Vi vill skapa en upplevelse där vanliga människor av olika anledningar tvingas se bortom sin nuvarande förståelsehorisont och söka svar på frågor de aldrig trott de skulle ställa. En upptäcktsfärd ner i galenskap, tvivel och fruktan. En berättelse om hur nya möjligheter öppnas på resan ner genom kaninhålet.

Skulle du söka efter kunskap även om den var obekväm? Även om sanningen fick dig att klösa ögonen ur dig av vanmakt? Vore det ändå rätt eller värt att söka svar även om de tog allt du hade ifrån dig? I vår fiktiva berättelse finns det alternativa sanningar om vår värld, men de är oftast täckta av lögner och halvsanningar, begravda bland tolkningar, missuppfattningar och dogmer. För att hitta dem måste du gräva djupt, skala av lager efter lager, för att till slut kunna nå sanningens kärna.

Centrala teman för kampanjen är framförallt följande motsatspar:

Under berättelsens gång kommer spelupplevelsen på ett eller annat sätt röra sig i gråskalorna mellan dessa. Oavsett rollernas livsåskådning och mentalitet när lajvet börjar kommer de alla behöva omvärdera och ifrågasätta den moraliska kompass de dittills levt efter. Vår förhoppning är att därmed kunna skapa en tvivlets och rädslans spiral ner i en känsla av galenskap, där rollerna till slut inte vet om det är världen eller de själva som har rätt.

Så är det för de flesta och så var det även för mig. Fram till den dag då jag inte längre lät mig luras. Till den dag då nyfikenheten fick övertaget om mitt klokare jag, vilket ledde till att jag verkligen tittade efter, synade mörkret i sömmarna. Efter det fanns ingen väg tillbaka. Så snart insikten sjunkit in satt den där, omöjlig att bli av med. Vilka lögner vi än säger till varandra eller oss själva för att kunna sova gott om natten, så betyder de i slutändan ingenting när du väl stirrat sanningen i vitögat. Efter det vet du att du inte kommer att få sova en hel natt någonsin igen eller inte kunna gå någonstans utan ett ständigt vaksamt ögonkast över axeln. För sanningen är där och förblir vad den är - vi är inte ensamma.

Berättelse

Kampanjvärlden är i många avseenden precis som vår egen. Kort kan man beskriva världen som ett alternativt samtida Sverige, i stort sett så som du och jag känner det, med vissa förändringar som beskrivs mer i texten DEN SENASTE TIDEN. Berättelsen, och därmed lajvet, kommer framförallt att utspela sig i Stockholm med omnejd.

Allt som idag finns runt omkring oss finns också i lajvvärlden. Istället för att ta bort har vi valt att lägga till. Detta fungerar också som en indikator till dig som spelare för att kunna sålla i en annars övermäktig informationsmängd. Stöter du i spel på ett namn på en organisation som inte finns “på riktigt” kan du lita på att den ingår i fiktionen och därmed går att interagera med.

Till exempel: att kontakta en journalist eller någon annan på redaktionen för tidningen Ny Gryning är helt görbart och kanske till och med önskvärt, medan vi undanber er att blanda in Dagens Nyheter, Aftonbladet eller Göteborgsposten i ert lajvande.

"Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Och Gud sade: ”Varde ljus”; och det vart ljus. Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon den första dagen
- GT 1 Mos 1:2 - 1:5 -"

övergripande Berättelse - Metaplott

Det är vår strävan att skapa en dynamisk berättelse där deltagarnas möjlighet att påverka är stor, men det finns ramar och hållpunkter. Kampanjen har en övergripande metaplott som rullar på oavsett rollernas individuella berättelser. I hur hög grad ni som deltagare väljer att engagera er i och påverka denna metaplott är upp till er. Under ett par avsnitt kanske den inte märks av så mycket, för att i ett tredje avsnitt plötsligt bli central. Ni som deltagare behöver då välja hur mycket eller lite ni vill engagera er i den. Det är helt upp till var och en.

"Och Gud sade: ”Låt oss göra människorna till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: ”Varen fruktsamma och föröken eder, och uppfyllen jorden och lägg den under eder: och råden över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden.”
- GT 1 Mos 1:26 - 1:28 -"

Måndag 5 april
Ledare

DEN SENASTE TIDEN

Det är nu drygt ett och ett halvt år sedan vi hörde talas om Horisont för första gången. Ett år sedan som Annica Gren stod i Almedalen och basunerade ut sitt missnöje över de andra partiernas oförmåga att agera. Att deras brist på mod att våga genomföra något som ens skulle kunna liknas vid radikala förändringar inom såväl miljö- som jämställdhetsfrågor kanske är det största sveket mot vårt moderna samhälle som någon gjort. Drygt ett år senare gick Horisont mot en jordskredsseger i valet 2018 och Annica Gren kan säkerligen inte vara mer nöjd. Men har det verkligen blivit bättre? Är Horisont inte bara ytterligare ett av alla partier som lovar guld och gröna skogar för att efter valet gömma sig bakom retorikens förledande rökridåer?

Ni må kalla mig lurad men det verkar faktiskt som att Horisont är ett parti som håller vad de lovar. Om inte annat så talar statistiken sitt tydliga språk. Enligt beräkningar av SCB så har antalet inbrott minskat med 38 procent, andelen anmälningar som faktiskt lett till åtal har ökat med 80 procent, för att inte tala om utsläppen i innerstaden som gått ner med 12 procentenheter sedan Horisont kom till makten och allt detta på bara ett år. Listan går att göra betydligt längre men på något sätt tror jag att ni redan ser vad jag ser och känner det jag känner. Ett förändringens vingslag slår över oss, en omvälvning vi länge önskat ska ske men inte förrän nu haft medlen och modet att genomföra. Det är banne mig på tiden att man som kvinna kan gå genom en park en sen natt utan rädsla. För hur man än vrider och vänder på det så kommer man bara en bit på vägen med ökade resurser till polis och annan ordningsmakt, med ökad belysning och övervakning på offentliga platser. Det är inte förrän folket själva börjar kliva ur sina bekvämlighetszoner och faktiskt sätter sig emot de som hotar vår gemensamma trygghet som delarna börjar samverka och saker och ting verkligen börjar hända.

Tillsammans är vi idag på väg att kanske skapa det tryggaste, mest jämställda, rättvisa och miljömedvetna samhälle vi någonsin haft i Sveriges historia. Mycket tack vare alla er som vågade satsa på något nytt och ge det ert förtroende. Kanske är detta en utopi som faktiskt är fullt möjlig att genomföra, trots alla tvivel. Jag tillåter mig själv att vara försiktigt optimistisk och ser förväntansfullt fram emot Horisonts andra år vid makten. Vilka förändringar kommer härnäst?

Format - Kampanj i avsnitt och säsonger

Med Kunskapens Väktare vill vi skapa en lättillgänglig kampanj som tar sig själv på fullaste allvar utan att bli för pretentiös. Vi vill med kampanjen skapa en plattform för gemensamt utforskande och berättande utifrån vissa givna ramar, en levande spelvärld med en berättelse som går att påverka. Kampanjen kommer att spelas säsongsvis, säsong 1 från november 2019 till maj 2020, med 4-6 avsnitt (lajv) per säsong. Anmälan till kampanjroller sker säsongsvis medan gästroller tillsätts avsnittsvis. Du behöver inte delta från säsong 1 för att kunna delta i kampanjen, utan det är fullt möjligt att hoppa in i senare säsonger. Det är heller inte omöjligt att en gästroll som dykt upp under några avsnitt senare blir en kampanjroll.

Det som föder kampanjen kommer att vara engagemang från arrangörer och deltagare. För att delta behöver du inte kunna komma på alla avsnitt under en säsong, men du förväntas försöka. Oavsett om du kan närvara eller inte kommer det finnas möjligheter till att engagera sig i berättelsens utveckling vid sidan om. Spelvärlden kommer att utvecklas i realtid och spelarna styra sina rollfigurer både på och mellan lajven. Efter varje lajv är det tänkt att du som spelare rapporterar vad din roll gjort, rollens intentioner framöver, samt specifika handlingar rollen vill utföra fram till nästa planerade avsnitt - mellanhandlingar. Därefter sammanställer arr hur det har gått och kommunicerar resultatet av dina handlingar innan nästkommande lajv.

Mellan avsnitten är det helt fritt för er som spelare att ha kontakt med varandra i spel, fysiskt eller digitalt, för att bygga vidare på handling och relationer. Vi vill att ni ska kunna göra spännande saker mellan spelträffarna! I slutänden har arrangörerna ändå sista ordet om vad som faktiskt hänt, för att kunna hålla ihop den röda tråden och ta ett övergripande ansvar för berättelse och deltagarupplevelse.

Kampanjens början: första lajvet kommer att börja “in medias res”. Det vill säga att, alla roller kommer ha fått olika anledningar att befinna sig på samma plats vid samma tid som övriga roller. Rollerna vet inte att de kommer att träffas, eller att de kan ha olika anledningar till att vara där de är. När de börjar prata med varandra upptäcker de att de har saker gemensamt, och från den grunden och de val ni fattar kommer kampanjen rulla vidare.

Upplevelse och spelstil

Upplevelsen under säsong 1 kommer framförallt att handla om att ifrågasätta det rollerna vet om sin omvärld. Vi vill skapa en upplevelse av att de inte längre kan lita på den “fakta” de matats med. En upplevelse där även sinnena verkar svika dem, deras tankar och känslor och där de inte längre kan veta vilka människor i sin omgivning de kan lita på. Rollerna kommer under första säsongen göra en resa mot att antingen vakna till en ny värld eller resa ned i galenskap och psykisk undergång.

Rollerna kommer uppleva att den omvärld som hittills varit deras trygga punkt i livet inte längre finns där för dem. Ju djupare ner i det okända de gräver, desto mer kommer omvärlden möta dem med oförstående, ignorans och avståndstagande. Endast de andra rollerna kan ta en på allvar. I stunden ger det en ny trygghet, en famn att vila i. Men är det mer än en inbillad trygghet? Kan ni tillsammans göra skillnad, förstå något nytt och betydelsefullt? Eller är alla precis lika galna som du?

Till hjälp för att gestalta denna resa ned i galenskap vill vi att ni låter rollfigurerna genomgå ett antal faser av vansinne. Vilken fas din roll befinner sig i under säsongens gång bestämmer du själv, modererat av avnitten. Ett avsnitt kommer att rekommendera att rollen befinner sig på ett visst stadium, inom ett visst spann. Lite förenklat kan man säga att alla roller börjar i fas 0 eller 1 och bör nå fas 5 senast under sista avsnittet på säsongen. Mer information om detta kommer. Läs mer om faserna nedanför.

Roller och rollutveckling

Till säsong 1 finns 30 kampanjroller. Rollerna i rollgalleriet är en början, en grund att utgå ifrån och att basera din spelupplevelse på. När du blivit tilldelad en roll kommer du få ytterligare information, framförallt vad gäller detaljer bortom den offentliga versionen. Utifrån det utvecklar vi tillsammans rollen till en fulländad person. Vad rollen har för könstillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, familjerelation etc vill vi så långt som möjligt lämna till dig som spelare att bestämma utifrån vad du är intresserad av att spela.

Rollerna känner inte till någon annan roll sedan tidigare, med några få undantag. Vi vill att första avsnittet skall vara ett blankt kort. Respektera detta och hitta inte på relationer i förväg. Efter första mötet går det bra att börja söka beröringspunkter och möjliga relationer till varandra. Ni kommer få specifika frågor att besvara till en rapport om vad ni gör mellan avsnitten, som stöd för relationsskapande och där svaren kan komma att generera händelser mellan spelmötena för att bygga vidare på relationsspelet. Vidare kommer en kort sammanfattning av allas roller att finnas tillgänglig på spelets interna webbsida. Det för att ni lättare ska kunna komma ihåg varandra mellan lajven, men också för att underlätta narrativet i mellanhandlingarna.

Det är framförallt i mellanhandlingarna som rollens specifika färdigheter, kontakter och egenskaper kan användas. Med rätt person på rätt uppgift kommer chansen att lyckas med diverse spratt vara betydligt större än om någon, vem som helst, utför uppgiften.

Till exempel: du spelar Antikvarien. Du och dina medspelare bestämmer er för att leta rätt på en bortglömd karta på Kungliga Biblioteket. Vem får då i uppgift att göra det och skriver om det i sin mellanhandlingsrapport? Det ger förmodligen olika resultat om din roll som erfaren antikvarie utför uppgiften, eller om Kemisten tar tag i den.

Till säsong 1 finns även ett antal gästroller. Gästrollerna är inte bundna av samma principer som kampanjrollerna och ingår inte på samma sätt i den övergripande berättelsen, i alla fall inte från början. Däremot är de precis som kampanjrollerna fullvärdiga grundkoncept att utveckla tillsammans med arr, med sina egna funktioner, motivationer och berättelser. Gästrollerna ska med andra ord inte ses som någon form av NPC, bundna av spelledarinstruktioner, utan som roller som kommer in i den övergripande berättelsen från en annan vinkel och där det lämnas öppet om vi kommer att möta rollen igen eller inte. Mycket beroende på huruvida du som spelare vill driva rollen vidare i kampanjen.

Kampanjroller

  • Har en given plats alla avsnitt.
  • Förväntas delta i så många avsnitt som möjligt.
  • Ingår i en större gemenskap med övriga kampanjroller, vars övergripande berättelse hör samman med varandra.
  • Har stor möjlighet att påverka berättelsen utifrån rollens val.
  • Förväntas rapportera någon form av mellanhandlingar och får resultat på dessa från arr.

Gästroller

  • Har en given plats under vissa avsnitt.
  • Förväntas delta i ett avsnitt med eventuell möjlighet till fler.
  • Kommer in som utomstående i relation till kampanjrollerna, men har kopplingar till en större gemenskap via världsberättelsen.
  • Har viss möjlighet att påverka berättelsen utifrån rollens val.
  • Förväntas inte rapportera några mellanhandlingar men kan skapa sådana i samråd med arr om omständigheterna tillåter.

praktisk info och anmälan

Säsong 1 pågår under november 2019 till maj 2020. Avsnitten för säsongen utspelar sig i Stockholm med omnejd, om inte annat anges. De går av stapeln följande datum:

Avsnitt:

Priser:
Kampanjroll: 2300 SEK/säsong
Gästroll: 500 SEK/avsnitt

Anmälan: anmälan till säsong 1 öppnar 25 augusti och stänger 8 september. Därefter kommer tillsättningen av roller ske genom en blandning av casting (utifrån anmälningsformuläret) och lottning. Senast den 22 september kommer du få ett svar på din ansökan. Vi tillämpar med andra ord inte “först till kvarn”-principen, utan behandlar alla anmälningar efter att anmälningstiden gått ut.

Betalning: för en kampanjroll behöver du skicka din betalning senast den 6 oktober för att rollen inte skall gå till annan sökande. Har du svårt att betala hela anmälningsavgiften vid ett tillfälle går det bra att göra betalningen i två delar:
Del 1: 1300 SEK senast 6 oktober
Del 2: 1000 SEK senast 6 november

Datum för betalning av gästroller kommer i separat mail.

Mer Praktisk info

Oj, har du läst ända hit? Vad roligt!
Hoppas du vill vara med och leka med oss!

Varmt välkommen med din anmälan <3
Arr