Politikern

Karismatisk

Flexibel

Målmedveten

I egenskap av uppväxt i högutbildad överklass har det aldrig funnits något tvivel om att du skulle “bli något” när du blev stor. Frågan var snarare VAD än OM. För många kommer kanske politiken som ett kall, som en inre röst och riktning och vilja att förändra, förbättra. För dig handlade det om karriärmöjligheter, kontakter och en naturlig fallenhet för att få folk att lyssna och göra som du säger. Redan i skolan intog du ledande positioner inom elevråd, förenings- och lagverksamheter, så att engagera dig politiskt kom naturligt.

När du började arbeta för uppstickarpartiet Horisont var de inte mer än en parentes i politiska sammanhang. Men både du och andra såg potentialen i den politik de ville driva - för att inte tala om den hänförande ledarskapsförmågan hos partiets ledare, Annica Gren. Första gången du hörde henne tala på en kongress blev du som trollbunden och visste otvivelaktigt att hon var en vinnare. När hon vann tänkte du minsann vara på hennes sida.

Den Senaste Tiden

DEN SENASTE TIDEN har du verkligen fått skörda frukten av det hårda arbete du lagt ner de senaste åren. När det stod klart att Horisont skulle stå som ohotad vinnare öppnade sig dörrar du knappt vågat drömma om. Du är på toppen av din karriär och dina möjligheter tycks utan gränser. Trots det har du känt ett visst skav de senaste veckorna. Du kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som stör dig, men tvivel om ditt yrkesval har sakta smugit sig på. Du brukar dock inte ha fel, så är säkert bara lite överarbetad. Det har varit mycket på sistone.

Även solen har sina fläckar och så även du. Det fanns en tid under din karriär då du definitivt höll på att gå in i väggen, vilket ledde till flera tvivelaktiga beslut. Beslut som utan tvekan hade slutat i förskräckelse om inte en nära vän till familjen klivit in och räddat situationen.. Du står i stor tacksamhetsskuld till henom och är plågsamt medveten om att allt du nu har framför dig skulle inte ha varit möjligt om inte hen hade ryckt in och räddat ditt skinn. Det finns få saker du inte skulle göra för henom i gengäld, men du hoppas att dagen då det är dags att betala igen skulden ligger långt bort.

Styrkor

RETORIKER - Du får folk att lyssna på dig och ta dig på allvar. Du har en förmåga att framstå som kunnig och trovärdig även när du inte helt talar sanning eller har belägg för allt du säger.

Svagheter

EGOCENTRISK - Du vill gå långt här i livet och har redan klivit över gränser för att nå dit du vill. Vad mer är du beredd att göra? Du tenderar att sätta dig och dina behov framför andras för att nå dina mål.

Är du intresserad av rollen?

Vi frågar om du är intresserad för att du skall kunna hålla reda på vilka roller du har läst och gillat och inte. Vi sparar dina val lokalt på din maskin och skickar en anonymiserad data till oss kring vad du har valt.